Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daşınmaz Əmlak və Torpaq Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsi - Xəbərlər

TƏLƏBƏLƏR TƏRƏFİNDƏN GEODEZİYA ÖLÇMƏLƏRİ APARILIB

 25.02.2020

Naxçıvan Dövlət Universitetinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daşınmaz Əmlak və Torpaq Məsələləri üzrə Dövlət Xidmətinin hamiliyinə verilmiş “Torpaqşünaslıq və aqrokimya”, “Geodeziya və xəritəçəkmə” ixtisaslarında təhsil alan tələbələrə praktiki məşğələ keçirilib.

Xidmətin tabeliyində olan Dövlət Yerquruluşu, Geodeziya və Xəritəçəkmə Layihə İnstitutunun təcrübəli mütəxəssisləri tərəfindən tələbələrə yüksək dəqiqlikli geodeziya alətləri və onların iş prinsipi barədə ətraflı məlumat verilib. Qeyd edilib ki, müasir geodeziya alətləri topoqrafik planaalma işlərinin aparılmasında, xəritələrin hazırlanması üçün lazım olan məlumatların əldə edilməsində, layihələrin yerə köçürülməsində texniki cəhətdən əvəzsizdir. Bu alətlərlə məsafəni, yüksəkliyi, bucaqları, nöqtənin koordinatlarını, həmçinin alət qurulan nöqtənin koordinatlarına görə müşahidə edilən nöqtələrin koordinatlarını və yüksəkliyini müəyyən etmək mümkündür.

Ardını oxu »

TORPAQLARDAN İSTİFADƏYƏ NƏZARƏT DİQQƏTDƏ SAXLANILIR

 18.02.2020

Muxtar respublikada torpaqlardan istifadəyə və onların mühafizəsinə dövlət nəzarətinin gücləndirilməsi, mülkiyyət hüquqlarının qeydiyyatı zamanı operativliyin təmin edilməsi yanvar ayında da Daşınmaz Əmlak və Torpaq Məsələləri üzrə Dövlət Xidməti tərəfindən diqqətdə saxlanılmışdır.

Ötən ay 9 ailə təsərrüfatına məxsus qeyri-yaşayış obyekti, həyətyanı təsərrüfat binaları və təsərrüfat fəaliyyəti ilə əlaqədar icarəyə götürülmüş torpaq sahələri üzərində hüquqlar dövlət qeydiyyatına alınmışdır. Torpaqların elektron uçotunun aparılması məqsədi ilə Şahbuz şəhərində və rayonun Mahmudoba kəndində, Sədərək rayonunun Sədərək kəndində planaalma işləri davam etdirilmiş, 1241 daşınmaz əmlak obyekti plana alınmışdır.

Ardını oxu »

CARİ İLİN İLK AYINDA 93 MÜLKİYYƏT SƏNƏDİ HAZIRLANIB

 17.02.2020

Daşınmaz Əmlak və Torpaq Məsələləri üzrə Dövlət Xidmətinin Şərur Rayon İdarəsi tərəfindən 2020-ci ilin yanvar ayında daşınmaz əmlakın qeydiyyatı və torpaqlardan istifadəyə nəzarət diqqətdə saxlanılıb.

Vətəndaşların müraciəti əsasında ay ərzində 16 fərdi yaşayış evinin, 2 qeyri-yaşayış binasının texniki pasportu, 48 həyətyanı, 27 kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq sahəsinin planı və ölçüsü hazırlanıb. Texniki sənədlərin hazırlanması zamanı 32 müayinə aktı yazılaraq arxiv sənədlərinə əlavə olunub.

15 vətəndaşın şifahi müraciətinə baxılıb. 47 sosial arayış, məhdudiyyət və yüklülüyə dair 82 arayış hazırlanıb.

Rayonun Qorçulu və Diyadin kəndlərində vətəndaşlara səyyar xidmət göstərilib, qəbul edilmiş 24 müraciət müvafiq qanunvericiliyin tələblərinə uyğun icra edilib.

DAŞINMAZ ƏMLAKIN QEYDİYYATI İLƏ BAĞLI MÜRACİƏTLƏRİN İCRASI DİQQƏTDƏ SAXLANILIR

 17.02.2020

Torpaqlardan istifadəyə dövlət nəzarətinin gücləndirilməsi və daşınmaz əmlakın qeydiyyatı ilə bağlı müraciətlərin icrası cari ilin ilk ayında da Daşınmaz Əmlak və Torpaq Məsələləri üzrə Dövlət Xidmətinin Babək Rayon İdarəsi tərəfindən diqqətdə saxlanılıb.

Ötən ay 18 fərdi yaşayış evinə məxsus texniki pasport hazırlanıb, 57 torpaq sahəsinin planı və ölçüsü tərtib edilib. Əmlakların inventarlaşdırılması zamanı 30 müayinə aktı yazılıb.

Hüquqların dövlət qeydiyyatına alınması və dövlət reyestrindən çıxarışın verilməsi üçün 84 müraciət daxil olub, qəbul edilmiş hüquqi sənədlər ilkin olaraq yoxlanılıb və qeydiyyata alınıb. Vətəndaşların müraciəti əsasında məhdudiyyət və yüklülüyə dair 43, əmlakın olub-olmamasına dair 45 arayış verilib.

Ardını oxu »